Realizované aktivity

Knihadýlko

divadelní workshop

V pondělí 12. září 2022 proběhlo v městské knihovně představení pro děti z mateřských školek- Knihadýlko na téma knihy Ireny Hejdové Červené klubíčko. Řemeslně zpracované kulisy, krásný příběh, napínavé zpracovaní. Paní Irena Fenyklová a její představení si podmanilo děti i paní učitelky.

Malá technická univerzita


V druhé polovině května proběhly polytechnické dílničky, resp. workshopy Malé technické univerzity ve všech devíti mateřských školách v ORP. Lektoři Malé technické univerzity přijeli do MŠ ve Frenštátě pod Radhoštěm, do Lichnova, Tiché, Bordovic, Trojanovic a Veřovic s 60 minutovým programem na téma stavitelství. Ve třech MŠ získaly děti titul Stavitel města, v ostatních školkách se děti staly Staviteli mostů. Program byl určen předškolákům. Děti si jej velmi užily a odnesly si diplom Malé technické univerzity. Program byl zcela hrazen z prostředků MAP. Podrobnější informace k programu naleznete na webových stránkách Malé technické univerzity: https://www.mtuni.cz/programy-pro-deti/"

Šachový turnaj

Čtyři desítky dětí z celého frenštátska se zúčastnily turnaje, který završil letošní běh šachových kroužků. Do těch se v deseti školách a školkách zapojilo bezmála 150 dětí a žáků. Děkujeme všem trenérům nejen za celoroční práci s dětmi, ale také za skvělou spoluorganizaci závěrečného turnaje!

Reportáž z turnaje TV Beskyd můžete shlédnout zde:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tvbeskyd.cz%2Fve-frenstate-si-na-turnaji-zahrali-nejmensi-sachiste-z-mesta-i-okoli%2F%3Ffbclid%3DIwAR2omD2elt7e_zsbawtnR6664-SKQW2USwGX9dDRVXwXtk63jVv-4J52iJU&h=AT2ROi5pCdceepHKMqXK7VWVHdH_4RU2_IUqxKhxgVmkRcCwADTpZB-WusCOCC-ShB7MaEbGD82y3Jb0QqusZnqwJ_YVuIbJqWNvHccZXLoCk0AbHlY7nt-dLDUgilEp_kp4&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT0Wm9oTofWqUqNkXDpa60ZUfbsxzVTwbL32dL3bA5GwFv6OPU59PGauWghyKb2j1YoQuJXz6Rk__K8g59dp1QbrAFLQfuEObQCuBNfzgtOR-ANxOXn7jLN5gkB4vjAKLfSR3L9A_vIad6CWjRsAJxjwlA

Detektiv Arfiš a 13. komnata

Ve dnech 28. - 31. 3. se uskutečnil druhý ročník venkovní putovní hry pro předškoláky a děti 1. až 5. třídy základních škol. Úkolem dětí bylo projít určenou trasu podél toku řeky Lomné a na ní nalézt na zemi znak stopy detektiva Arfiše, u každé takové stopy se nacházela ukrytá šifra, kterou musely děti vyřešit. Po získání šesti odpovědí ve své kategorii a správného hesla se dětem otevřela 13. komnata s odměnami v budově DDM ASTRA. Akce se zúčastnilo 183 malých agentů.

      Velikonoční tvoření v MŠ a ŠD

Ve spolupráci s pracovní skupinou pro polytechniku jsme připravili pro mateřské školy a školní družiny soutěž o stavebnice. Soutěž vychází z aktivity Jarní tvoření a jejím cílem je tvorba jarních dekorací a zapojení rodičů do polytechnického vzdělávání dětí. Vybraná dílka si můžete prohlédnout v Galerii.

"Jmenuji se Jerry, jako Jerry z Toma a Jerryho." Těmito slovy se představuje Geraldine Ocholah, kterou osud zavál z Keni až na Valašsko, konkrétně do Rožnova pod Radhoštěm. Od ledna se s ní setkávají žáci základních škol na celém Frenštátsku coby s rodilou mluvčí v hodinách angličtiny. "Máme velkou radost, že se nám v projektu Místní akční plán...

Ve čtvrtek 1. října se konal první Metodický den Čtenářské gramotnosti v rámci projektu MAP II. Seminář na téma Práce s knihou a čtenářská gramotnost si pro pedagogy připravila Klára Smolíková, scénáristka, autorka knih pro děti, muzejní pedagog a metodik v jednom.

V pondělí 21. září proběhlo další setkání platformy vychovatelek školních družin, tentokrát se seminářem, který vedla školní psycholožka PhDr. Stanislava Podžorná. Diskutovalo se, jak osobnost družináře ovlivňuje náladu družiny, jak do ní přispívají děti, jak relaxovat, jak vytvořit bezpečné a přijímající prostředí či jak dále děti rozvíjet.

Ještě v přípravném týdnu proběhlo technické zaškolení ke Klokanovým kufrům. Zájem ze strany školek byl obrovský, a tak se seminář konal ve dvou časech. Cílem semináře bylo představit Klokanův kufr, seznámit účastníky s jeho obsahem a způsobem používání. Účastníci semináře odcházeli spokojení, avšak s plnou hlavou informací a doporučení.

Jedním z návrhů pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti byl nákup diagnostických pomůcek Klokanův kufr. Před začátkem letních prázdnin se podařilo zajistit pomůcky do všech školek na Frenštátsku. Jedná se o soubor didaktických pomůcek, které prostřednictvím her a úkolů pomáhají diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá a jaké jsou...

Uzavření škol a následné vzdělávání žáků online formou byla pro učitele nová zkušenost a zároveň příležitost vnést do výuky nové možnosti. Abychom je podpořili v této nelehké situaci, zrealizovali jsme v průběhu měsíce dubna sérii 3 dopoledních webinářů na téma "Online nástroje pro výuku" s certifikovaným lektorem Google aplikací, panem Mgr....

V dalším semináři, který jsme ještě stihli zrealizovat, se pedagogové inspirovali, jak připravit polytechnický projektový den. Byly představeny projekty na téma: architekt, inženýr, mosty, věže, vodohospodář, zpracovatel odpadu, a to vše za využití levného a běžně dostupného materiálu. Kurz byl určen pro učitelé MŠ, 1. a 2. tříd ŽŠ a pro...