Putovní knihovna

                                                                                    workshop

Pedagogové českého jazyka a literatury mají k dispozici 30 kusů knih vybraných titulů, se kterými mohou při výuce pracovat. Nyní Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí také zajímavé workshopy s paní knihovnicí. Besedy uvedou čtenáře do tématu vybrané knihy a napoví, co v knize určitě nepřehlédnout a co autor napsal mezi řádky. Káždý žák si pak knihu odnese do školy, kde mohou v četbě pokračovat.

Objevujeme algoritmizaci ve Scratch

                                                                                  workshop

V pondělí 20. června 2022 ve 13. 00 hodin proběhl workshop na téma Objevujeme algorytmizaci ve Scratchi. Ten byl určen především pro učitele 2. stupně ZŠ a lektory počítačových kroužků, kterým má ukázat, jak mohou žáci při algoritmizaci tvořivě myslet.


Inspirativní den v Ludgeřovicích

                                                        exkurze ředitelů a padagogů do ZŠ Ludgeřovice

Ředitelé a vyučující z Frenštátska prožili inspirativní den v základní škole v Ludgeřovicích. Škola patří mezi nejlépe vybavené školy v Moravskoslezském kraji, aktivně zde využívají více než 100 žákovských ipadů ve všech předmětech a to již od první třídy. Prožili jsme matematiku s ozoboty, poznali nové aplikace jako Toglic, Socrative, Flippity a jejich využití v hodinách. Seznámili jsme se s nejnovějšími trendy v robotice a 3D tisku. Bylo to skutečně inspirativní!


Čtenářské kufříky

pro podporu čtenářské gramotnosti

Čtenářské boxy, to je soubor mnoha zajímavých titulů vybraných k rozličným tématům, kterými se zabývají pedagogové ve školkách. Každý box obsahuje jedno vzdělávácí téma, knihy, metodiku práce, výukové či pracovní listy a mnoho materiálu a pomůcek pro podporu čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku dětí. Boxy jistě zaujmou i první ročníky základních škol. Boxy je možno si zamluvit a vypůjčit v Městské knihovně.Diferenciace výuky v matematice

Seminář pro pedagogy

Dne 23. května proběhl seminář pro pedagogy pod vedením Mgr. Tomáše Chrobáka.

Tomáš Chrobák působí na ZŠ Baška, kde učí matematiku a tělocvik. Matematiku vyučuje Hejného metodou, kterou i lektoruje. Pro využití této metody vytváří sbírky pro učitele či pracovní sešity pro žáky. Natáčí webináře pro učitele, pořádá kavárny pro rodiče a v posledních letech se intenzivně věnuje tandemové výuce a mentorství. V roce 2019 vyhrál českou variantu Global Teacher Prize a v následujícím roce se umístil mezi TOP 50 učiteli světa.

Pro přihlášení kontaktujte realizační tým MAP

                                       Hry rébusy a kouzla

                    Seminář pro učitele cizích jazyků


Dne 16. května se uskutečnil seminář pro pedagogy cizích jazyků pod vedením Mgr. Petry Lexové
Seminář byl zaměřen na prezentaci krátkých jazykových aktivit vhodných do hodin cizího jazyka. Všechny aktivity jsou charakteristické snadnou přípravou a zábavností, usnadní učitelům práci během motivační fáze hodiny nebo jim pomohou aktivizovat žáky či studenty v jejím závěru.

Pro přihlášení kontaktujte realizační tým MAP


Putovní knihovna

Školy na Frenštátku mají k dispozici 30 kusů knih vybraných titulů, se kterými mohou při výuce pracovat. Výběr titulů provedli sami pedagogové ze základních škol a jsou rozděleny pro 1. a 2. stupeň. Cílem aktivity je zlepšení  organizace práce během výuky a podpora hromadného čtení a práce s textem.

Tyto knihy bude možné využít i během vyučování jiných předmětů. Zkušenosti z jiných škol jsou velice pozitivní a pedagogové si tento projekt chválí. Pokud žák dokončí svou práci v různých předmětech dříve než ostatní, má možnost vzít si knihu na čtení a zabaví se.https://ddppo.estranky.cz/  - DATABÁZE DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Z PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ