Jak nejlépe porozumět dítěti s SPU 

22. září 2021 od 13.00 hodin

Podrobný přehled témat výuky:

  • Konkrétní popis projevů - podrobná charakteristika
  • dysgrafie
  • dysortografie
  • dyslexie
  • dyskalkulie
  • Konkrétní zásady práce s dítětem s SPU z pozice asistenta
  • Spolupráce asistenta pedagoga s vyučujícím
  • Kazuistiky z praxe, diskuse nad konkrétními otázkami

Lektor: Mgr. Lenka Bínová

Cílem webináře

je pomoci pedagogickým pracovníkům lépe se orientovat v problematice specifických poruch učení. Účastníci webináře budou seznámeni s jednotlivými projevy dys - poruchami - jejich charakteristikou, jednotlivými formami, příčinami vzniku, projevy. Součástí kurzu budou také kasuistiky dětí s SPU. Probrána bude otázka nejvhodnějšího přístupu k dětem s SPU, zásady práce s těmito dětmi z pozice pedagogického pracovníka.

Seminář je vedený ONLINE.

Přihlášení ZDE.

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci ZŠ


Seminář: právní porada

2. prosince 2021

O aktuální právní problematice ve školství s JUDr. PhDr. Jiřím Valentou.

Součástí semináře bude rozbor příkladů z vaší osobní praxe.

Otevřeno všem zájemcům pracujícím ve školských zařízeních ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Přihlásit se můžete zde.


Exkurze do ZŠ Provaznická, Ostrava

odloženo, termín v jednání

Představení práce s nadanými dětmi.

Cílová skupina: ředitelé a pedagogové ZŠ

Přihlásit se můžete zde.

Exkurze do ZŠ a MŠ Raškovice

odloženo, termín v jednání

Inkluze v praxi - představení pojetí inkluze na vybrané škole, ukázkové hodiny, společná reflexe

Cílová skupina: ředitelé a pedagogové ZŠ

Přihlásit se můžete zde.