Online šachový kurz

pro zájemce o výuku šachu nebo vedení šachových kroužků v mateřských a základních školách

Kurz připravil Šachový svaz ČR pod názvem Online školení trenérů 4. třídy

V případě zájmu o absolvování kurzu se prosím přihlašujte do 20. 11. 2020 prostřednictvím elektronického formuláře ZDE.

Na stránkách školení si uživatel nejprve projde studijní materiály, kterými jsou videa s přednáškami Marka Vokáče a Evžena Gonsiora, prezentace Miroslava Hurty a Miroslava Veselého a souhrnný studijní materiál Martina Beila. Na další studijní materiál systém uživatele pustí teprve po uplynutí určitého času. Ke studijním materiálům je pak možné se kdykoliv vracet.

Po projití všech studijních materiálů uživatel přejde k testu. Test se skládá ze čtyř částí (Pedagogika, Obecné znalosti, Odborné znalosti a Odborné znalosti s diagramy), v každé části testu je 8 otázek. Otázky jsou generované z databáze připravených otázek pro jednotlivé oblasti šachu, takže při opakování testu budou otázky zase jiné. 

Po dokončení testu je možné prohlédnout si správné odpovědi na jednotlivé otázky a poučit se z chyb. Při neúspěšném testu je možné test znovu opakovat.

Po úspěšném dokončení testu uživatel dostane Osvědčení o absolvování školení trenérů 4. třídy.

Kurz lze zvládnout za několik dní, ale klidně ho někdo může po částech dělat třeba půl roku.

Závěrečné testy se mohou také mnohokrát opakovat.

Každý účastník si vše určuje sám.

Podmínkou pro přihlášení do kurzu je registrace v Šachovém svazu ČR. Členství je roční. Členský poplatek i cena kurzu budeme hradit z prostředků MAP II.

Po zaplacení poplatků budou účastníkům zaslány přístupové údaje do kurzu.


Kurz vývojové psychopatologie

akreditovaný kurz - 40 hodin

Cílová skupina: zaměstnanci školních poradenských pracovišť (školní psychologové, metodici prevence, výchovní poradci, speciální pedagogové apod.).

Lektor: PhDr. Petr Nilius, Ph.D.

5 bloků po 8 vyučovacích hodinách v termínech:

• 1. díl kurzu středa 23. září 8.00 - 14.00

• 2. díl kurzu čtvrtek 22. října 12.00 - 18.00 - ONLINE

• 3. díl kurzu čtvrtek 19. listopadu 12.30 - 18.30 - ONLINE

• 4. díl kurzu zatím bez termínu

• 5. díl kurzu zatím bez termínu

Místo konání: malá zasedací místnost MÚ Frenštát pod Radhoštěm 

Kapacita 10-15 pedagogických pracovníků

Kurz shrnuje současný stav poznání problematiky psychopatologických a patopsychologických jevů, možnosti pedagogické diagnosticky a následné intervence v prostředí školy. Diskutovaná problematika zahrnuje spektrum vývoje předškolního, mladšího školního, staršího školního věku a období adolescence. Každé téma je zpracováno formou přednášky na pozadí současného stavu poznání (dle klasifikace MKN-10 a DSM-V), rozboru kasuistických ukázek a formou metodické podpory vycházející z praxe účastníků kurzu.

Exkurze do ZŠ Provaznická, Ostrava

odloženo, termín v jednání

Představení práce s nadanými dětmi.

Cílová skupina: ředitelé a pedagogové ZŠ

Přihlásit se můžete zde.

Exkurze do ZŠ a MŠ Raškovice

odloženo, termín v jednání

Inkluze v praxi - představení pojetí inkluze na vybrané škole, ukázkové hodiny, společná reflexe

Cílová skupina: ředitelé a pedagogové ZŠ

Přihlásit se můžete zde.

Seminář: právní porada

odloženo, termín v jednání

O aktuální právní problematice ve školství s JUDr. PhDr. Jiřím Valentou.

Součástí semináře bude rozbor příkladů z vaší osobní praxe.

Otevřeno všem zájemcům pracujícím ve školských zařízeních ORP Frenštát pod Radhoštěm.

Přihlásit se můžete zde.