Čtenářské kufříky

pro podporu čtenářské gramotnosti

Čtenářské boxy, to je soubor mnoha zajímavých titulů vybraných k rozličným tématům, kterými se zabývají pedagogové ve školkách. Každý box obsahuje jedno vzdělávácí téma, knihy, metodiku práce, výukové či pracovní listy a mnoho materiálu a pomůcek pro podporu čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku dětí. Boxy jistě zaujmou i první ročníky základních škol. Boxy je možno si zamluvit a vypůjčit v Městské knihovně.Diferenciace výuky v matematice

Seminář pro pedagogy

Dne 23. května proběhne seminář pro pedagogy pod vedením Mgr. Tomáše Chrobáka.

Tomáš Chrobák působí na ZŠ Baška, kde učí matematiku a tělocvik. Matematiku vyučuje Hejného metodou, kterou i lektoruje. Pro využití této metody vytváří sbírky pro učitele či pracovní sešity pro žáky. Natáčí webináře pro učitele, pořádá kavárny pro rodiče a v posledních letech se intenzivně věnuje tandemové výuce a mentorství. V roce 2019 vyhrál českou variantu Global Teacher Prize a v následujícím roce se umístil mezi TOP 50 učiteli světa.
                                       Hry rébusy a kouzla

                          Seminář pro učitele cizích jazyků


Dne 16. května se uskuteční seminář pro pedagogy cizích jazyků pod vedením Mgr. Petry Lexové
Seminář je zaměřen na prezentaci krátkých jazykových aktivit vhodných do hodin cizího jazyka. Všechny aktivity jsou charakteristické snadnou přípravou a zábavností, usnadní učitelům práci během motivační fáze hodiny nebo jim pomohou aktivizovat žáky či studenty v jejím závěru.

Pro přihlášení kontaktujte realizační tým MAP


Putovní knihovna

Školy na Frenštátku mají k dispozici 30 kusů knih vybraných titulů, se kterými mohou při výuce pracovat. Výběr titulů provedli sami pedagogové ze základních škol a jsou rozděleny pro 1. a 2. stupeň. Cílem aktivity je zlepšení  organizace práce během výuky a podpora hromadného čtení a práce s textem.

Tyto knihy bude možné využít i během vyučování jiných předmětů. Zkušenosti z jiných škol jsou velice pozitivní a pedagogové si tento projekt chválí. Pokud žák dokončí svou práci v různých předmětech dříve než ostatní, má možnost vzít si knihu na čtení a zabaví se.https://ddppo.estranky.cz/  - DATABÁZE DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Z PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ