Jolly Phonics

Při výuce cizího jazyka je nezbytné dbát již od prvopočátku na správnou výslovnost. Ta je zvláště důležitá při výuce v mateřské škole a na prvním stupni základní školy, neboť zde se děti učí cizí jazyk poslechem. Užitečnou metodou, která je založena na správné výuce fonetiky v anglickém jazyce je Jolly Phonics.

Jolly Phonics je  metoda  určená pro děti předškolního a nižšího školního věku s jediným cílem – jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce. Metoda se nezaměřuje na naučení abecedy v jejím postupném sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem.
Jolly Phonics se plně rozjela v roce 1987 ve Velké Británii a nyní je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové problémy s dysgrafií a dyslexií.

V dubnu 2023 proběhne pro pedagogy z Frenštátska ukázková hodina a následně workshop pod vedením lektorky  Mgr. Kateřiny Švejdové.


Komiksový workshop


V druhém listopadovém týdnu proběhlo v IDEALABU Knihovny Frenštát pod Radhoštěm několik workshopů pro školy, veřejnost i pedagogy na téma "KOMIKSY" se spisovatelem Jiřím Walkerem Procházkou.

"Tajemné slovo komiks" aneb Komiksy hravé i dravé, historické i současné...
Čtenářská gramotnost, ale i osobnostní a sociální výchova, přesahy k výchově multikulturní a k myšlení v evropských a globálních souvislostech, historické konotace v současných komiksech, tato i jiná témata byla v rámci workshopu diskutována a rozvíjena.

Janíčkova dobrodružství

Janíčkova dobrodružství - takový název nese nový program muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, který vznikl ve spolupráci s pracovní skupinou pro matematickou gramotnost MAP. S malým Janíčkem prožijí děti z mateřských škol jeden den od budíčku v 5 ráno až po uložení se do postele. Krmí s ním zvířata, sbírají polínka do kamen, nesou svačinu staršímu bráškovi na pastvu. Při té příležitosti porovnávají velikosti, poznávají tvary, počítají krávy, nebo dělí koláč. Tento program pro mateřské školy navazuje na velmi úspěšný program Jak šel Matěj na trh, který rozvíjí matematické schopnosti školáků.

Metodický den čtenářské gramotnosti

Dvě desítky pedagogů z Frenštátska se v prostorách Městské knihovny Frenštát pod Radhoštěm zúčastnili Metodického dne čtenářské gramotnosti. Jak ji u dětí rozvíjet, jim radí PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V rámci workshopu jsme pedagogům představili také řadu aktivit, které jsme ve spolupráci s knihovnou během projektu zrealizovali a které jim mohou pomoci v jejich snaze rozvíjet čtenářskou gramotnost dětí a žáků:

1) Čtenářské kufříky - 10 boxů plných knih a dalších materiálů na 10 témat, které mohou využívat hlavně mateřinky

2) Biblioterapie - knihy k tématům, která mohou děti trápit

3) Putovní knihovna - vybrané tituly ke společnému čtení celé třídy

4) Deskové hry pro podporu čtenářské gramotnosti

5) Manga a komixy - pestrá nabídka titulů pro děti, které si cestu ke knihám teprve hledají.

ÚDIF

                                                                             Úžasné Divadlo Fyziky

Vystudovaní fyzici a vysokoškolští studenti, kteří prošli performerským tréninkem a dlouhodobým zaučováním představují dětem v základních a mateřských školách na Frenštátsku krásy tohoto oboru. Během dvou týdnů plných workshopů ukazují nové cesty jak fyziku vysvětlit srozumitelně a zároveň zajímavě. Představují, jak v důsledku způsobit, aby se z neoblíbené školní disciplíny stalo něco, co je krásné ačkoliv těžko pochopitelné a co můžeme obdivovat na každém kroku.

Jak vidí moji kostkovanou košili můj pes? Poznám kyselé věci i bez ochutnání? Kde leží těžiště České republiky? Na tyto a spoustu dalších otázek hledali odpovědi děti a žáci na celém Frenštátsku. Ve všech mateřských i základních školách proběhla už tradiční akce Týden vědy. Pro mateřské školy byl připraven program s názvem Kouzelná chemie. Pro školáky pak workshopy na téma Balancujeme na hraně a Všechny barvy duhy.


Putovní knihovna

                                                                                    workshop

Pedagogové českého jazyka a literatury mají k dispozici 30 kusů knih vybraných titulů, se kterými mohou při výuce pracovat. Nyní Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm nabízí také zajímavé workshopy s paní knihovnicí. Besedy uvedou čtenáře do tématu vybrané knihy a napoví, co v knize určitě nepřehlédnout a co autor napsal mezi řádky. Káždý žák si pak knihu odnese do školy, kde mohou v četbě pokračovat.

Objevujeme algoritmizaci ve Scratch

                                                                                  workshop

V pondělí 20. června 2022 ve 13. 00 hodin proběhl workshop na téma Objevujeme algorytmizaci ve Scratchi. Ten byl určen především pro učitele 2. stupně ZŠ a lektory počítačových kroužků, kterým má ukázat, jak mohou žáci při algoritmizaci tvořivě myslet.


Inspirativní den v Ludgeřovicích

                                                        exkurze ředitelů a padagogů do ZŠ Ludgeřovice

Ředitelé a vyučující z Frenštátska prožili inspirativní den v základní škole v Ludgeřovicích. Škola patří mezi nejlépe vybavené školy v Moravskoslezském kraji, aktivně zde využívají více než 100 žákovských ipadů ve všech předmětech a to již od první třídy. Prožili jsme matematiku s ozoboty, poznali nové aplikace jako Toglic, Socrative, Flippity a jejich využití v hodinách. Seznámili jsme se s nejnovějšími trendy v robotice a 3D tisku. Bylo to skutečně inspirativní!


Čtenářské kufříky

pro podporu čtenářské gramotnosti

Čtenářské boxy, to je soubor mnoha zajímavých titulů vybraných k rozličným tématům, kterými se zabývají pedagogové ve školkách. Každý box obsahuje jedno vzdělávácí téma, knihy, metodiku práce, výukové či pracovní listy a mnoho materiálu a pomůcek pro podporu čtenářské gramotnosti od nejútlejšího věku dětí. Boxy jistě zaujmou i první ročníky základních škol. Boxy je možno si zamluvit a vypůjčit v Městské knihovně.Diferenciace výuky v matematice

Seminář pro pedagogy

Dne 23. května proběhl seminář pro pedagogy pod vedením Mgr. Tomáše Chrobáka.

Tomáš Chrobák působí na ZŠ Baška, kde učí matematiku a tělocvik. Matematiku vyučuje Hejného metodou, kterou i lektoruje. Pro využití této metody vytváří sbírky pro učitele či pracovní sešity pro žáky. Natáčí webináře pro učitele, pořádá kavárny pro rodiče a v posledních letech se intenzivně věnuje tandemové výuce a mentorství. V roce 2019 vyhrál českou variantu Global Teacher Prize a v následujícím roce se umístil mezi TOP 50 učiteli světa.

Pro přihlášení kontaktujte realizační tým MAP

                                       Hry rébusy a kouzla

                    Seminář pro učitele cizích jazyků


Dne 16. května se uskutečnil seminář pro pedagogy cizích jazyků pod vedením Mgr. Petry Lexové
Seminář byl zaměřen na prezentaci krátkých jazykových aktivit vhodných do hodin cizího jazyka. Všechny aktivity jsou charakteristické snadnou přípravou a zábavností, usnadní učitelům práci během motivační fáze hodiny nebo jim pomohou aktivizovat žáky či studenty v jejím závěru.

Pro přihlášení kontaktujte realizační tým MAP


Putovní knihovna

Školy na Frenštátku mají k dispozici 30 kusů knih vybraných titulů, se kterými mohou při výuce pracovat. Výběr titulů provedli sami pedagogové ze základních škol a jsou rozděleny pro 1. a 2. stupeň. Cílem aktivity je zlepšení  organizace práce během výuky a podpora hromadného čtení a práce s textem.

Tyto knihy bude možné využít i během vyučování jiných předmětů. Zkušenosti z jiných škol jsou velice pozitivní a pedagogové si tento projekt chválí. Pokud žák dokončí svou práci v různých předmětech dříve než ostatní, má možnost vzít si knihu na čtení a zabaví se.https://ddppo.estranky.cz/  - DATABÁZE DIDAKTICKÝCH POMŮCEK Z PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ