Inkluze - proč (ne)funguje - první online přednáška pro veřejnost

26.11.2020

Ve čtvrtek 26. listopadu jsme v MAP ORP Frenštát pod Radhoštěm realizovali první online přednášku pro veřejnost. Tématem přednášky byla dlouho slibovaná problematika inkluze.

Setkáním provázela Mgr. Anna Kubíčková, koordinátorkou expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, z. s. Věnuje se sociálně - právnímu poradenství a vzdělávání. Jako poradce spolupracuje s dalšími rodičovskými a pacientskými organizacemi hájícími práva osob s různým znevýhodněním.

Na setkání jsme diskutovali o cílech a výhodách inkluzivního vzdělávání. Přiblížili jsme si, čím je charakteristická inkluzivní škola, společně jsme se zamýšleli nad inkluzí v českých podmínkách. Sdíleli jsme zkušenosti a příklady z praxe.

Hledali jsme odpovědi na otázky: Jaké jsou příčiny a formy nerovností ve vzdělávání? Jak je řešit? Děti se speciálními vzdělávacími potřebami vs. nadané děti a jak je učit? Je inkluze cesta ke kvalitnímu vzdělávání? Jsou na místě obavy z inkluze? Mají všechny děti v našem systému obdobné startovní podmínky a obdobné možnosti získat kvalitní vzdělávání a uspět v životě? Pomáhá náš systém znevýhodněným a nadaným dětem nebo je jen pro dětmi z širší normy?