Realizované aktivity

Malá technická univerzita


Šachový turnaj

Čtyři desítky dětí z celého frenštátska se zúčastnily turnaje, který završil letošní běh šachových kroužků. Do těch se v deseti školách a školkách zapojilo bezmála 150 dětí a žáků. Děkujeme všem trenérům nejen za celoroční práci s dětmi, ale také za skvělou spoluorganizaci závěrečného turnaje!

Reportáž z turnaje TV Beskyd můžete shlédnout zde:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tvbeskyd.cz%2Fve-frenstate-si-na-turnaji-zahrali-nejmensi-sachiste-z-mesta-i-okoli%2F%3Ffbclid%3DIwAR2omD2elt7e_zsbawtnR6664-SKQW2USwGX9dDRVXwXtk63jVv-4J52iJU&h=AT2ROi5pCdceepHKMqXK7VWVHdH_4RU2_IUqxKhxgVmkRcCwADTpZB-WusCOCC-ShB7MaEbGD82y3Jb0QqusZnqwJ_YVuIbJqWNvHccZXLoCk0AbHlY7nt-dLDUgilEp_kp4&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT0Wm9oTofWqUqNkXDpa60ZUfbsxzVTwbL32dL3bA5GwFv6OPU59PGauWghyKb2j1YoQuJXz6Rk__K8g59dp1QbrAFLQfuEObQCuBNfzgtOR-ANxOXn7jLN5gkB4vjAKLfSR3L9A_vIad6CWjRsAJxjwlA

Detektiv Arfiš a 13. komnata

Ve dnech 28. - 31. 3. se uskutečnil druhý ročník venkovní putovní hry pro předškoláky a děti 1. až 5. třídy základních škol. Úkolem dětí bylo projít určenou trasu podél toku řeky Lomné a na ní nalézt na zemi znak stopy detektiva Arfiše, u každé takové stopy se nacházela ukrytá šifra, kterou musely děti vyřešit. Po získání šesti odpovědí ve své kategorii a správného hesla se dětem otevřela 13. komnata s odměnami v budově DDM ASTRA. Akce se zúčastnilo 183 malých agentů.

      Velikonoční tvoření v MŠ a ŠD

Ve spolupráci s pracovní skupinou pro polytechniku jsme připravili pro mateřské školy a školní družiny soutěž o stavebnice. Soutěž vychází z aktivity Jarní tvoření a jejím cílem je tvorba jarních dekorací a zapojení rodičů do polytechnického vzdělávání dětí. Vybraná dílka si můžete prohlédnout v Galerii.

Jsou školy na Frenštátsku dobře vybavené? Připravují žáky pro život? A cítí se v nich děti dobře? Na tyto a spoustu dalších otázek odpovídali rodiče školou povinných dětí.

Desková logická hra Metaforms má u školáků úspěch. Loni jsme ji pořídli do všech škol na Frenštátsku a v listopadu jsme zorganizovali on-line soutěž mezi pátými třídami. 23. března 2022 jsme na tuto úspěšnou aktivitu navázali a zorganizovali druhé kolo. Tentokrát hned pro dva ročníky. Dopoledne soutěžili žáci 2. tříd a odpoledne šesťáci.

Je to cenami ověnčená logická hra, která už oslovila mnoho učitelů, rodičů i dětí po celém světě. Letos se s ní seznámili také páťáci z Frenštátska. Do všech škol jsme pořídili sady her, aby s nimi mohla pracovat vždy celá třída. Na 3. listopadu byla naplánovaná soutěž mezi školami. Protože jsme chtěli zabránit zbytečným kontaktům, uskutečnilo se...

Programy zaměřené na vědecké pokusy a polytechnické vzdělávání se uskutečnily v šestnácti základních a mateřských školách v ORP Frenštát pod Radhoštěm v týdnu od 18. do 22. října 2021.

Zveme všechny rodiče na setkání, na kterém budeme diskutovat o správném vývoji řeči u dětí v předškolním věku.
Beseda je zaměřena obecně na fyziologický vývoj řeči u dětí a raná rizika řečového vývoje:
a) vývoj řeči u dětí, které faktory ovlivňují fyziologický vývoj řeči (hrubá motorika, správné polykání, zdravý vývoj smyslových orgánů apod.)
b) jaká...

Na jaře jsme nezaháleli, naopak jsme využili možnosti vzdělávat se online a uspořádali jsme pro pedagogy širokou paletu webinářů, některé jsme pro velký zájem opakovali několikrát. Zde je přehled realizovaného vzdělávání: