Realizované aktivity

"Jmenuji se Jerry, jako Jerry z Toma a Jerryho." Těmito slovy se představuje Geraldine Ocholah, kterou osud zavál z Keni až na Valašsko, konkrétně do Rožnova pod Radhoštěm. Od ledna se s ní setkávají žáci základních škol na celém Frenštátsku coby s rodilou mluvčí v hodinách angličtiny. "Máme velkou radost, že se nám v projektu Místní akční plán...

Ve čtvrtek 1. října se konal první Metodický den Čtenářské gramotnosti v rámci projektu MAP II. Seminář na téma Práce s knihou a čtenářská gramotnost si pro pedagogy připravila Klára Smolíková, scénáristka, autorka knih pro děti, muzejní pedagog a metodik v jednom.

V pondělí 21. září proběhlo další setkání platformy vychovatelek školních družin, tentokrát se seminářem, který vedla školní psycholožka PhDr. Stanislava Podžorná. Diskutovalo se, jak osobnost družináře ovlivňuje náladu družiny, jak do ní přispívají děti, jak relaxovat, jak vytvořit bezpečné a přijímající prostředí či jak dále děti rozvíjet.

Ještě v přípravném týdnu proběhlo technické zaškolení ke Klokanovým kufrům. Zájem ze strany školek byl obrovský, a tak se seminář konal ve dvou časech. Cílem semináře bylo představit Klokanův kufr, seznámit účastníky s jeho obsahem a způsobem používání. Účastníci semináře odcházeli spokojení, avšak s plnou hlavou informací a doporučení.

Jedním z návrhů pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti byl nákup diagnostických pomůcek Klokanův kufr. Před začátkem letních prázdnin se podařilo zajistit pomůcky do všech školek na Frenštátsku. Jedná se o soubor didaktických pomůcek, které prostřednictvím her a úkolů pomáhají diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá a jaké jsou...

Uzavření škol a následné vzdělávání žáků online formou byla pro učitele nová zkušenost a zároveň příležitost vnést do výuky nové možnosti. Abychom je podpořili v této nelehké situaci, zrealizovali jsme v průběhu měsíce dubna sérii 3 dopoledních webinářů na téma "Online nástroje pro výuku" s certifikovaným lektorem Google aplikací, panem Mgr....

V dalším semináři, který jsme ještě stihli zrealizovat, se pedagogové inspirovali, jak připravit polytechnický projektový den. Byly představeny projekty na téma: architekt, inženýr, mosty, věže, vodohospodář, zpracovatel odpadu, a to vše za využití levného a běžně dostupného materiálu. Kurz byl určen pro učitelé MŠ, 1. a 2. tříd ŽŠ a pro...