Na hřišti, ve škole, v životě spolu

- inkluze v praxi - online přednáška pro rodiče -

úterý 16. března od 17.00 hod

Registrovat se můžete zde.  

Setkáním nás provede Mgr. Lenka Hečková, právnička, členka expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, z.s., poradního orgánu Veřejného ochránce práv pro monitorování práv osob se zdravotním postižením, spolupracovnice řady rodičovských a pacientských organizací a zároveň maminka dcery se SVP.


Bude sdílet vlastní zkušenosti s výchovou a vzděláváním dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Bude hovořit o tom, co jim inkluzivní vzdělávání přináší a proč o něj pro svou dceru stojí, proč považují společné vzdělávání přínosné pro všechny své děti, jaké překážky musejí překonávat, jak funguje spolupráce a komunikace s pedagogy, jaké nároky jsou kladeny na všechny zúčastněné a jak se s nimi vyrovnávat.


Život v korunách stromů

ve spolupráci Městského kulturního střediska, TV Beskyd a projektu MAP vznikla virtuální prohlídka naučné stezky Život v korunách stromů na Horečkách.

Virtuální prohlídku můžete shlédnout zde.

Najdete zde ofocenou brožuru s kompletním materiálem ke stezce a také pracovní listy pro různé věkové kategorie včetně MŠ.