Klokanův kufr už mají všechny školky na Frenštátsku

04.08.2020

Jedním z návrhů pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti byl nákup diagnostických pomůcek Klokanův kufr. Před začátkem letních prázdnin se podařilo zajistit pomůcky do všech školek na Frenštátsku. Jedná se o soubor didaktických pomůcek, které prostřednictvím her a úkolů pomáhají diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá a jaké jsou jeho silné stránky. Identifikuje také případné problémy, s nimiž dále pracuje a nachází řešení.

Za vznikem Klokanova kufru stojí dvě zkušené odbornice Pedagogicko-psychologické poradny Brno, speciální pedagožka Mgr. Jiřina Bednářová a psycholožka PhDr. Vlasta Šmardová. Ty si v průběhu své praxe vytvořily vlastní nástroj, který začaly v roce 1996 prezentovat v kurzu "Diagnostika dítěte předškolního věku", kterým prošly již tisíce pedagogů. V roce 2007 pak svou metodiku publikovaly ve stejnojmenné knize, která dodnes patří mezi bestsellery a je základní výukovou literaturou na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V roce 2012 se tématu začala prakticky věnovat Mgr. Kateřina Krajná a díky ní i Lužánky - středisko volného času Brno. Z praktické potřeby a za spolupráce a podpory dalších vznikl Klokanův kufr. Ten představuje vhodnou aplikaci knihy a zrcadlí skutečné a časté potřeby dětí. Autorky proti knize přidaly zjednodušené i náročnější úkoly. Úspěšná spolupráce pokračovala dalším projektem a v roce 2015 vznikla navazující pomůcka Klokanovy kapsy.

A právě ty jsme pořídili do jedné školky, která už Klokanův kufr vlastnila. Ve školce tuto navazující pomůcku otestují a své zkušenosti předají kolegům z ostatních mateřin.

Před začátkem školního roku budou mít pedagogové všech školek na Frenštátsku možnost zúčastnit se semináře, jehož cílem je Klokanův kufr představit, seznámit účastníky s jeho obsahem a způsobem používání. Seminář s lektorkou Petrou Jiřincovou se uskuteční v MŠ Školská ve Frenštátě pod Radhoštěm v úterý 25. 8. 2020 od 13 do 15 hodin.