Dotazník spokojenosti rodičů se ZŠ

12.04.2022

Jsou školy na Frenštátsku dobře vybavené? Připravují žáky pro život? A cítí se v nich děti dobře? Na tyto a spoustu dalších otázek odpovídali rodiče školou povinných dětí.

Všechny základní školy na Frenštátsku se na konci loňského roku zapojily do dotazníkového šetření na téma Spokojenost rodičů se základními školami. Základní školy na Frenštátsku navštěvuje ve školním roce 2021/2022 1735 dětí. Rodiče měli zaslat jednu odpověď za každé dítě. Celkem bylo zpracováno 676 odpovědí, což je návratnost 39 %.

Otázky byly rozděleny do sedmi tematických okruhů, které zahrnovaly jak materiální vybavení škol, kvalitu vzdělávání, klima školy, školní družinu a stravování, tak výběr školy a distanční výuku. Rodiče odpovídali anonymně elektronickou formou.

Každá škola dostala pro vlastní potřeby odpovědi rodičů svých žáků. Agregovaná data za základní školy z Frenštátu p. R., Trojanovic, Tiché, Lichnova a Veřovic najdete zde

V březnu proběhlo obdobné dotazníkové šetření ve všech mateřských školách na Frenštátsku. Výsledky dotazníku budou k dispozici nejpozději v květnu.