O dětské řeči 

02.08.2021

 PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

9. ZÁŘÍ OD 17.00 HOD
Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE ZDE.Vstup na přednášku je zdarma.

Zveme všechny rodiče na setkání, na kterém budeme diskutovat o správném vývoji řeči u dětí v předškolním věku.
Beseda je zaměřena obecně na fyziologický vývoj řeči u dětí a raná rizika řečového vývoje:
a) vývoj řeči u dětí, které faktory ovlivňují fyziologický vývoj řeči (hrubá motorika, správné polykání, zdravý vývoj smyslových orgánů apod.)
b) jaká úskalí se mohou ve vývoji řeči objevit a jak jim předcházet
c) jak mohou rodiče ovlivnit správný řečový vývoj
d) řeč a dítě v mateřské škole
e) kdy navštívit logopeda, kde hledat odbornou pomoc
Beseda bude spojena s ukázkou pracovních listů a her.
Setkáním bude provázet Mgr. Milena Dvořáková, speciální pedagog - logoped s dlouholetou praxí ve vzdělávání a nápravnými postupy u dětí s narušenou komunikační schopností ( s vadami řeči u dětí předškolního a školního věku).
Dále se věnuji lektorské činnosti v oblasti školní logopedie při vzdělávání pedagogických pracovníků. Vede odborné kurzy primární logopedické prevence. Pro rodiče dětí předškolního věku pořádá osvětovou činnost, besedy v oblasti speciální pedagogiky.