Úvodní workshop k tématu rovné příležitosti ve vzdělávání

25.04.2019

Klíčovým tématem celého projektu MAP II je zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání pro všechny žáky. O tom, zda a za jakých podmínek je to možné, diskutovali členové pracovní skupiny sestavené právě za tímto účelem s hostem setkání, s paní Hanou Kachtíkovou, ředitelkou ZŠ Raškovice a předsedkyní Správní rady Etická výchova, o.p.s.