Společně pro všechny

vize pro další kroky

          Máme doma předškoláka        - online přednáška pro rodiče -

čtvrtek 4. února od 17.00 hod

Na setkání budeme diskutovat o školní zralosti, jak dítě co nejlépe připravit na přechod z MŠ do ZŠ,    v jakých případech je vhodná volba odkladu školní docházky, a kdy naopak je rizikové odklad pro dítě zajistit. 

Rezervovat si své místo můžete ZDE

Setkáním bude provázet PhDr. Petr Nilius, Ph.D., klinický psycholog, doktor v oboru klinická psychologie na FFUP v Olomouci, PCA psychoterapeut. Zajímá se o metody zážitkové pedagogiky a její implementaci v oblasti vzdělávání, osobnostního rozvoje a psychoterapie.

Na uvedený emailový kontakt Vám bude zaslán odkaz na připojení na přednášku.

Pro větší přínos online setkání si prosím připravte otázky, které Vás k tématu zajímají. Otázky můžete zaslat předem na e-mailovou adresu lucie.gajduskova@mufrenstat.cz, nejpozději do 2. 2. 2021.

Dotazník: analýza potřeb v oblasti inkluzivního opatření

DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS !

ZDE najdete dotazník analýzy potřeb škol v oblasti inkluzivního vzdělávání, který je výsledkem práce pracovní skupiny pro rovné příležitosti. 

Vyplnit je jej možné do 28. února 2021.

Dotazník bude sloužit pro zmapování skutečné aktuální situace a potřeby jednotlivých školských zařízení v oblasti inkluzívního vzdělávání. Výstupy budou podkladem pro přípravu aktivit směřujících pro zabezpečení rovného přístupu ve vzdělávání v našem ORP.