Společně pro všechny

vize pro další kroky

I NAŠE DĚTI POTŘEBUJÍ HRANICE

MÁ ČI NEMÁ SMYSL STANOVOVAT HRANICE?

ONLINE PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

12. ledna 2022 v 17.00

Diskuze o výchovných stylech v rodinách, vztahu rodič vs. dítě, tvoření hodnot, morální výchově v rodině i mimo ni, tvoření hranic a jejich dodržování dítětem, významu her v dětském věku a narůstající agresivitě u dětí.

Setkáním bude provázet Mgr. Lenka Bínová, odborná a speciální pedagožka PPP Brno se zkušenostmi v oblasti vedení předškolních dětí, dětí s SPU, SPCH, ADHD, ADD a jejich rodičů, věnuje se diagnostické a terapeutické práci, přednáškové a osvětové činnosti, metodicko-konzultační podpoře MŠ, ZŠ, navrhuje pomůcky a formy zapojení žáků s SVP do třídní skupiny.

Přednáška je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát pod Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667

Registrujte se zde.

Přednáška je pro Vás ZDARMA


O ŘEČI PŘEDŠKOLÁKA

ANEB MLUVÍ NAŠE DÍTĚ SPRÁVNĚ?

ONLINE PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

17. února 2022 v 17.00

Beseda je zaměřena na řeč dítěte v období před zápisem či nástupem do I. ročníku ZŠ a na školní dovednosti, které úzce souvisí s úrovní řečových a jazykových dovedností předškoláků.

Setkáním bude provázet Mgr. Milena Dvořáková, speciální pedagog - logoped s dlouholetou praxí ve vzdělávání a nápravnými postupy u dětí s narušenou komunikační schopností.

Přednáška je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát pod Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667

Registrujte se zde.

 

Přednáška je pro Vás ZDARMA

KAŽDÉ DÍTĚ MÁ TALENT

Jak ho poznat a rozvíjet?

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE A PEDAGOGY

7. března 2022 od 13.00 do 15.30

Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm

s Mgr. JIŘÍM HALDOU


Jaké atributy má talent? Jak talent rozvíjet? Co má ovlivňovat formální prostředí (škola) a co neformální (rodinné) prostředí?

Mgr. Jiří Halda, učitel, speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut.

Přednáška je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát pod Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667 

Registrujte se zde.

VSTUP ZDARMA