Společně pro všechny

vize pro další kroky

Připomínkování strategického rámce MAP do r.2025

Široké veřejnosti předkládáme k připomínkování aktualizaci Strategického rámce Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání do roku 2025 v ORP Frenštát pod Radhoštěm. Aktualizace jsou v dokumentu vyznačeny modře. Vaše připomínky můžete zasílat do 30.10.2023 na email: marie.jaluvkova@mufrenstat.cz. Uveďte, kterou část dokumentu připomínkujete (kapitola, strana) a co nejvíce konkretizujte Vaši připomínku. 


Wellbeing v matematice

V září k nám již po několikáté zavítal Mgr. Tomáš Chrobák, vítěz Global Teacher Prize Czech Republic a pedagog Ostravské Univerzity. Pod jeho vedením proběhlo metodické odpoledne pro učitele matematiky na Frenštátsku. Společně přemýšleli o možnostech, které mají učitelé k zapojení všech žáků ve třídě a o tom jak pracovat na bezpečném klimatu třídy a podpoře wellbeingu.


Školní stravování

Před zahájením školního roku nezahálely ani školní jídelny a pilně se připravovaly na své strávníky. Pro vedoucí jídelen, kuchařky, ale i ředitele škol na Frenštátsku jsme připravili workshop Jak na chutnější a zdravější stravování.

Přizvali jsme specialisty v oboru, nutriční terapeutku Mgr. Janu Broulíkovou a Ing. Pavla Ludvíka. Prozradili mimo jiné , jak se prakticky sestavuje kvalitní jídelní lístek základních a mateřských škol, a jak přimět děti, aby si jídlo objednaly a snědly.


Letní osvěžovna

V přípravném týdnu před začátkem školního roku 2023/2024, připravil realizační tým MAP pro pedagogy metodické dny pro čtenářskou gramotnost. Již podruhé k nám přijala pozvání významná kapacita v tomto oboru PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Během dvoudenního semináře byla diskutována témata jako rozvoj předčtenářských dovedností,  individualizace v mateřské škole, osobnostně orientovaný přístup, diferenciace obtížnosti a projektové učení. Účastníci kurzu získali praktické rady, inspiraci pro výrobu pomůcek. Prohloubili své dovednosti jak pracovat s knihou v řízených činnostech a jak pomocí knihy rozvíjet u dětí fantazii a  řeč.


Individuální přístup k dítěti s rizikovým chováním

Na konec května 2023 jsme pro platformu vychovatelek školních družin z ORP Frenštát po Radhoštěm připravili inspirativní setkání s Mgr. Jaroslavem Kovářem, vedoucím Střediska výchovné péče ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na setkání budou prezentovány možnosti intervence, ovlivnění skupinového tlaku, vliv ostatních výchovných činitelů (rodičů, kolegů...) a limity výchovných možností pedagogů v individuálním přístupu k dítěti s rizikovým chováním . Celé setkání bude strukturováno jako krátký teoretický exkurz a intervizní skupina balintovského typu.


Inspirativní den V ZŠ Kpt. Vajdy

V květnu 2023 proběhla exkurze pedagogů z Frenštátska do ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě Zábřehu, která nabízí péči speciálních pedagogů a odborníků dětem s různým druhem postižení. Vybavení školy je přizpůsobeno potřebám žáků a různým aktivitám při vyučování, možnostem relaxace. Třídy základní školy a třídy základní školy speciální jsou vybaveny množstvím moderních kompenzačních a podpůrných pomůcek, didaktickým a učebním materiálem a audiovizuální technikou. Jednotlivé třídy se svým vybavením liší dle vzdělávacího programu a postižení žáků. Škola nabízí také množství zájmových činností, které pomáhají žákům vytvářet model smysluplného využití volného času s ohledem na snižování rizik delikvence a kriminality. Součástí exkurze byla rovněž návštěva SPC.


Jolly Phonics

Při výuce cizího jazyka je nezbytné dbát již od prvopočátku na správnou výslovnost. Ta je zvláště důležitá při výuce v mateřské škole a na prvním stupni základní školy, neboť zde se děti učí cizí jazyk poslechem. Užitečnou metodou, která je založena na správné výuce fonetiky v anglickém jazyce je Jolly Phonics.

Jolly Phonics je metoda určená pro děti předškolního a nižšího školního věku s jediným cílem – jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát v anglickém jazyce. Metoda se nezaměřuje na naučení abecedy v jejím postupném sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem.
Jolly Phonics se plně rozjela v roce 1987 ve Velké Británii a nyní je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové problémy s dysgrafií a dyslexií.

V dubnu 2023 proběhla pro pedagogy z Frenštátska ukázková hodina s žáky třetích ročníků ZŠ Tyršova, kde byla metoda představena v praxi. Následoval workshop metody Jolly Phonics pod vedením lektorky Mgr. Kateřiny Švejdové.Jarní tvoření v MŠ

Jarní tvoření je vždy plné barev, radosti a kreativity. A co když do toho zapojíme i děti z mateřských škol spolu s jejich rodiči? Právě to se nedávno stalo v našich místních mateřských školách, kde se konala akce nazvaná "Jarní tvoření".

Děti byly plné nadšení, když dostaly možnost pracovat s různými materiály, jako jsou barvy, papír, tkaniny přírodniny a další. Každé dítě si mohlo vybrat své vlastní téma, které ho nejvíce oslovilo, a pod vedením svých rodičů se pustilo do tvoření. Bylo úžasné vidět, jak se rodiny navzájem inspirovaly a podporovaly při své tvůrčí práci. Tato společná aktivita nejen podporovala vztahy mezi dětmi a rodiči a svou mateřskou školkou, ale také rozvíjela jejich kreativitu, jemnou motoriku a schopnost vyjádřit své myšlenky a pocity pomocí výtvarného umění a polytechniky.
Co se chystá v roce 2023

V letošním roce jsme ve spolupráci s Pracovními skupinami připravili několik setkání našich pedagogů s odborníky. Budeme diskutovat o aktuálních tématech týkajících se například čtenářské pregramotnosti, wellbeingu v matematice, či se zaměříme na možnosti využití metodiky Jolly Phonics v hodinách angličtiny, která má žáky zábavně, rychle a účinně naučit číst a psát v anglickém jazyce.

Projekt MAP III

Projekt MAP II v roce 2023 pokračuje pod názvem MAP III. Věnujeme se především evaluaci proběhlých aktivit a vyhodnocujeme, ve kterých činnostech budeme v roce 2024, v projektu MAP IV pokračovat. Všechny naše pracovní skupiny neustávají ve své činnosti, setkávají se s odborníky a připravují nové vzdělavácí aktivity, které považují za klíčové pro rozvoj ve vzdělávání v našem regionu.

Každé dítě má talent

Vstupenku si na odkaze níže pouze zarezervujete. Vstupenky si následně vyzvedněte přímo v kině nebo Informačním centru ve Frenštátě po Radhoštěm a to do 7 dnů. Platnost rezervace skončí půl hodiny před zahájením akce.

Domácí příprava dětí s SPU

                                  aneb jak se připravovat doma s dětmi se specifickými poruchami učení

                                 13. října od 17.30 hodin online

Rodičům budou prezentovány konkrétní možnosti práce s dětmi s poruchami učení v domácí přípravě. Cílem webináře je poskytnout rodičům informace a prostor k porozumění, proč má mé dítě výukové obtíže. Jaký vhodný způsob učení a dopomoci zvolit z pozice rodiče při přípravě do školy.

Přihlášení na online seminář je možné zde: https://forms.gle/QJnjLxyd6AejRofR8

Přihlášeným účastníkům bude před začátkem semináře zaslán link. Seminář je ZDARMA.


VĚDNICE

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA VĚDOMOSTÍ

10. června 10.-17. hodin


V rámci oslav Dne města v pátek 10. 6. jsme pro děti a rodiče, školy i školky připravili interaktivní vědátorský program. Přijďte si postavit da Vinciho most, nebo rovnou celou Lysou horu!Deskové hry pro rozvoj čtenářské gramotnosti

WORKSHOP V KNIHOVNĚ

24. května 13.-17. hodin

Ve spolupráci s Městskou knihovnou a Pracovní skupinou pro čtenářskou gramotnost MAP jsme pro Vás připravili workshop Deskovky. Jeho cílem je zatraktivnit dětem čtení a zvýšit čtenářskou gramotnost zábavnými vzdělávacími hrami. Deskové hry jsou vhodný doplněk pro vzdělávání a rozvoj čtenářské gramotnosti. Rozšiřují slovní zásobu, učí správnému pravopisu, cvičí trpělivost a koncentraci, podporují myšlení. Slouží také k trénování výslovnosti a k nácviku čtení.

Přijďte se podívat a třeba si i zahrát:)


ADHD V RODINĚ

ONLINE PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

20. dubna 2022 17.00 - 19.00


Přednáška je určena všem rodičům, kteří se chtějí dozvědět zajímavé informace na téma: neklidné a nepozorné dítě. Cílem setkání je odpovědět na otázku: Co je to ADHD?; Jak vychovávat dítě s ADHD? atd. Během setkání nenajdete odpověď, zda vaše dítě ADHD má. Budete ale vědět, jak se chovat, kdyby tomu tak bylo.

Setkáním bude provázet Mgr. Jan Lorencovič, speciální pedagog a učitel 1. stupně ZŠ s dlouholetými profesními i osobními zkušenostmi v oblasti ADHD.

Registrujte se zde.

online přednáška je ZDARMA


KAŽDÉ DÍTĚ MÁ TALENT

Jak ho poznat a rozvíjet?

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE A PEDAGOGY

Kino Frenštát pod Radhoštěm

s Mgr. JIŘÍM HALDOU


Jaké atributy má talent? Jak talent rozvíjet? Co má ovlivňovat formální prostředí (škola) a co neformální (rodinné) prostředí?

Mgr. Jiří Halda, učitel, speciální pedagog, lektor a rodinný terapeut.

Přednáška je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Frenštát pod Radhoštěm II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010667 

Registrujte se zde.

VSTUP ZDARMA