Společně pro všechny

vize pro další kroky

 Na hřišti, ve škole, v životě spolu

     - inkluze v praxi - 

- online přednáška pro rodiče -

úterý 16. března od 17.00 hod

Rezervovat si své místo můžete ZDE

Setkáním nás provede Mgr. Lenka Hečková, právnička, členka expertního týmu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, z.s., poradního orgánu Veřejného ochránce práv pro monitorování práv osob se zdravotním postižením, spolupracovnice řady rodičovských a pacientských organizací a zároveň maminka dcery se SVP.

Bude sdílet vlastní zkušenosti s výchovou a vzděláváním dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole. Bude hovořit o tom, co jim inkluzivní vzdělávání přináší a proč o něj pro svou dceru stojí, proč považují společné vzdělávání přínosné pro všechny své děti, jaké překážky musejí překonávat, jak funguje spolupráce a komunikace s pedagogy, jaké nároky jsou kladeny na všechny zúčastněné a jak se s nimi vyrovnávat.

Dotazník: analýza potřeb v oblasti inkluzivního opatření

DĚKUJEME ZA VÁŠ ČAS !

ZDE najdete dotazník analýzy potřeb škol v oblasti inkluzivního vzdělávání, který je výsledkem práce pracovní skupiny pro rovné příležitosti. 

Vyplnit je jej možné do 28. února 2021.

Dotazník bude sloužit pro zmapování skutečné aktuální situace a potřeby jednotlivých školských zařízení v oblasti inkluzívního vzdělávání. Výstupy budou podkladem pro přípravu aktivit směřujících pro zabezpečení rovného přístupu ve vzdělávání v našem ORP.