ZRUŠENO: Týden vědy

9. - 13. března 2020

Harmonogram akce

Pondělí 9. 3. 2020

Úžasné fyzikální pokusy pro MŠ a 1. stupeň - seminář pro pedagogy

Čas a místo: 13.00 - 17.00, učebna ZŠ Tyršova 913, Frenštát pod Radhoštěm

Lektoři: ÚDiF - Úžasné divadlo fyziky

Cílová skupina: pedagogové MŠ, 1. stupně ZŠ, pedagogové volného času, lektoři kroužků

Přihlašovat se můžete zde.


Úterý 10. 3. 2020

Jak připravit polytechnický projektový den - seminář pro pedagogy

Čas a místo: 8.00 - 11.00, velká zasedací místnost městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm

představení 6 projektových dnů - architekt, inženýr, mosty, věže, vodohospodář, zpracovatel odpadu

Lektoři: Malá technická univerzita

Cílová skupina: pedagogové MŠ, 1. až 2. tříd ZŠ, vychovatelé školních družin, pedagogové volného času

Přihlašovat se můžete zde.


Podpora výuky matematiky a geometrie prostřednictvím Geogebry I - seminář pro pedagogy

Čas a místo: 13.00 - 18.00, počítačová učebna ZŠ Tyršova 913

Lektoři: Členové GeoGebra institutu Ostrava

Cílová skupina: učitelé matematiky 2. stupně ZŠ

Přihlašovat se můžete zde.


Středa 11. 3. 2020

Vzdělávací program pro MŠ - předškoláci

Skupina A

8.30 - 8.45        Příchod, převlékání, usazování          městská hala

8.45 - 9.30        Science show                                     městská hala

9.30 - 10.00       Svačina, přesun do Astry                   městská hala

10.00 - 10.15       Rozdělení do skupin, motivace          ASTRA

10.15 - 11.00        Workshopy                                          ASTRA

11.00 - 11.15         Zhodnocení, rozloučení, závěr          ASTRA

Skupina B

8.30 - 8.45        Příchod, převlékání, rozdělení do skupin, motivace     ASTRA

8.45 - 9.30        Workshopy                                         ASTRA

9.30 - 10.00      Zhodnocení                                        ASTRA

10.10 - 10.15       Svačina, přesun do městské haly

10.15 - 11.00       Science show                                     městská hala

11.00 - 11.15        Rozloučení, závěr                               městská hala


Čtvrtek 12. 3. 2020

Vzdělávací program pro ZŠ - 7. třídy - zaměřeno na seznámení s chemií

Skupina A

8.00 - 8.15       Příchod, převlékání, usazování        městská hala

8.15 - 9.00       Science show                                   městská hala

9.00 - 9.30      Svačina, přesun do Astry                 městská hala

9.30 - 9.45      Rozdělení do skupin, motivace        ASTRA

9.45 - 10.30     Workshopy                                        ASTRA

10.30 - 10.45   Zhodnocení, rozloučení, závěr         ASTRA

Skupina B

8.00 - 8.15        Příchod, převlékání, rozdělení do skupin, motivace      ASTRA

8.15 - 9.00        Workshopy                                       ASTRA

9.00 - 9.15        Zhodnocení                                      ASTRA

9.15 - 9.45        Svačina, přesun do městské haly

9.45 - 10.30     Science show                                   městská hala

10.30 - 10.45    Rozloučení, závěr                            městská hala


Pátek 13. 3. 2020

Vzdělávací program pro ZŠ - 5. třídy - zaměřeno na seznámení s fyzikou

8.00 - 9.30       1. turnus - program

9.45 - 11.15        2. turnus - program

11.30 - 13.00     3. turnus - program

14.30. - 17.30    program pro veřejnost