Školní poradenská pracoviště v praxi

17.10.2019

Ve čtvrtek 17. října se sešli zástupci základních a mateřských škol, aby u kulatého stolu probrali problematiku školních poradenských pracovišť.

Jednání se zúčastnili ředitelé, školní psychologové, výchovní poradci a metodikové prevence. Nechyběli ani zástupci Střediska výchovné péče Nový Jičín a klinická psycholožka. Cílem setkání bylo zmapovat současnou podobu školních poradenských pracovišť (ŠPP) v ORP Frenštát pod Radhoštěm a diskutovat o možnostech jejich rozvoje a zkvalitňování poskytovaných poradenských služeb.

PhDr. Petr Nilius, klinický psycholog, který zajišťuje metodickou podporu ŠPP základních a mateřských škol v Ostravě-Porubě, představil tento projekt a navrhl kroky, které by měly vést ke zkvalitnění práce školních poradenských pracovišť na Frenštátsku.

Mezi přítomnými odborníky došlo ke shodě na ustanovení platformy Školní poradenská pracoviště. Jejími členy budou zástupci jednotlivých škol z ORP Frenštát pod Radhoštěm. Ti se budou scházet minimálně 3x ročně. Tato setkání budou sloužit k výměně zkušeností, sdílení příkladů dobré praxe a formulování problémů typických pro naši oblast. Součástí každého setkání bude také edukace, PhDr. Nilius vždy proškolí účastníky setkání v konkrétním předem daném tématu. V neposlední řadě bude tato platforma fungovat jako relevantní partner pro jednání se samosprávami, se zástupci školních poradenských zařízení, případně dalšími odborníky.

Členové platformy i další pracovníci školních poradenských pracovišť dostanou také příležitost zvýšit svou odbornost. Ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 pro ně připravíme akreditovaný kurz vývojové psychopatologie v rozsahu 40 hodin.