Školení: Vedení a řízení pracovních týmů

11.09.2019

Realizační tým spolu s vedoucími pracovních skupin či jejich zástupci prošli školením facilitace pod vedením paní Dany Divákové. Probírali jsme úlohu facilitátora v pracovním procesu, metody facilitace, vyzkoušeli jsme si vedení brainstormingu, lasování a prioritizace. Jsme připraveni na další práci v pracovních skupinách a na tvoření strategického a akčního plánu :)