Setkání pracovních skupin

21.11.2019

Ve čtvrtek 21. 11. se v zasedací místnosti frenštátského úřadu setkaly pracovní skupiny, aby diskutovaly a navrhovaly aktivity do implementačního plánu aktivit na II. pololetí. Při své práci se opírali o zpracované SWOT analýzy z předešlého setkání, o analýzy vycházející z dotazníkového šetření Popisu potřeb škol a dotazníkového šetření k Rovným příležitostem. Vycházeli také z vlastní pedagogické zkušenosti a znalosti ORP.