Nová metoda pomoci dětem s psychickými problémy

20.05.2019

Jak co nejrychleji a nejúčinněji pomoci dítěti s akutním psychiatrickým problémem? Jak zlepšit služby, které mají na starosti péči o duševní zdraví dětí? Jak zajistit efektivní mezioborovou spolupráci?

Tyto otázky byly na programu setkání, jehož oficiání název zněl "Efektivní využívání sítě služeb psychiatrické, psychologické a psychoterapeutické péče pro děti v ORP Frenštát pod Radhoštěm". Diskuzního setkání, které se uskutečnilo ve frenštátském domě kultury v pondělí 20. 5., se zúčastnily tři desítky odborných pracovníků - pediatrů, psychiatrů, psychologů, zástupců škol, výchovných poradců, logopedů, zástupců nestátních organizací, státní správy atd.

MUDr. Jan Uhlíř, pedopsychiatr v přípravě, seznámil přítomné se stavem dětské psychiatrie v Moravskoslezském kraji. Počet odborníků, kteří jsou psychicky nemocným dětem k dispozici, je tragicky nízký. Velice obtížně se poskytuje akutní péče, mladší děti jsou hospitalizovány na běžném dětském oddělení, starší na dospělé psychiatrii. Počet dětí, které přichází s žádankami o psychiatrické vyšetření, rok od roku roste. Klíčovou roli v tomto procesu hraje komunikace mezi rodiči, školou, pediatrem a psychiatrem.

S ohledem na tyto skutečnosti roste důležitost poskytování kvalitního psychologického poradenství přímo ve školách. O této problematice přednášel PhDr. Petr Nilius, Ph.D., klinický psycholog a psychoterapet, který zajišťuje metodickou podporu školních poradenských pracovišť v Ostravě-Porubě a školních psychologů v Ostravě.

Novinku v metodice poskytování pomoci dětem představila Mgr. Andrea Harazinová, psycholog a facilitátor spolku Naše rovnováha. Metoda se nazývá "Setkání okolo dítěte". Jde o poradu odborníků, které spojuje stejný klient/pacient nebo rodina. V čase 90 minut se tým po prezentaci případu snaží najít nový pohled nebo přístup k léčbě.

Tým odborníků může tvořit sociální pracovník, psycholog, psychiatr, neurolog, praktický lékař, pediatr, logoped, pedagog a speciální pedagog. Záměrem je jakýkoliv posun ve vedení nebo léčbě, zesílení spolupráce klienta a propojení odborníků. Pilotní setkání okolo dítěte už na Frenštátsku proběhlo a zúčastněné strany tuto metodu práce přivítaly. Více se o ní můžete dozvědět na www.naserovnovaha.cz.