Motivace a demotivace ve škole - seminář pro pedagogy

06.02.2020

Ve čtvrtek 6. února k nám do Frenštátu p. Radhoštěm zavítala vyhledáváná lektorská dvojice - Kamil Tvrdoň a Marek Opravil - společně KAOMAT. Během dopoledne se v příjemné atmosféře diskutovalo nad možnostmi, jak dítě motivovat a naopak, co motivaci tzv. zabíjí. Cílem vzdělávacího programu bylo seznámit učitele s principy pozitivní motivace k učení. České školství je převážně zaměřeno na práci s chybou dítěte. Tento permanentní kontakt s chybou vede děti k demotivaci a ke strachu z chyb. Když se k tomu připojí obavy ze selhání, ztrácí dítě chuť chodit do školy. Mnoho učitelů se ale na práci s chybou zaměřuje, jelikož jim chybí pozitivní vzor. Proto učí tak, jak kdysi jiní učili je. Sami by chtěli učit jinak, ale mnozí se bojí, že při jiném způsobu výuky si neudrží autoritu. Seminář se zaměřil na změnu tohoto postoje a napomohl učitelům hledat řešení, jak se dostat nahoru.