Má role ve vzdělávání mého dítěte - přednáška pro veřejnost

25.11.2019

V pondělí 25. 11. 2019 se v konferenční místnosti Kulturního domu ve Frenštátě pod Radhoštěm setkaly necelé 3 desítky rodičů a 2 a půl hodiny živě diskutovali na téma "Má role ve vzdělávání mého dítěte". V rámci přednášky vedené psycholožkou Mgr. Terezou Odstrčilovou měli přítomní možnost ptát se a hledat odpovědi na otázky: Co očekává rodič od školy? Co očekává škola od rodičů? Je škola příprava na přijímačky? Je škola příprava pro život? Co je vzdělávání? Proč se učit? Co potřebují děti umět? A řadu dalších.

Přítomní mimo jiné diskutovali o důležitosti vztahu učitel - žák, potřebě hranic, hledání autorit v životě dětí, hodnotovém rámci, respektu, strachu ve škole, kritickém myšlení, známkování, srovnávání dětí.

Rodiče s paní psycholožkou hovořili o vzdělávacím systému v ČR a jiných evropských zemích. Rodiče měli možnost nahlídnout do fungování tzv. svobodných škol. Seznámili se např. s pojmy skryté kurikulum, vnitřní motivace, růstové a fixní myšlení.

Rodiče profesí pedagogové obohatili diskuzi pohledem ze strany školy.

Všichni přítomní se shodli na faktu, že školy i rodiče chtějí pro děti to samé, ale přesto často vzájemně bojují a málo komunikují.

Na závěr zazněla výzva k aktivnímu občanství a aktivnímu rodičovství, bez nichž nemůže dojít k pozitivním změnám (nejen ve vzdělávání dětí).