Exkurze: Inkluze v praxi

05.11.2019

V úterý 5. listopadu se ředitelé a pedagogové z ORP Frenštát pod Radhoštěm zúčastnili exkurze do komunitní inkluzivní školy ZŠ Svatoplukova v Olomouci. 

Účastníci exkurze strávili ve škole celé dopoledne. Po společném úvodu, kdy ředitel školy Mgr. Jiří Vymětal představil fungování školy a metody práce, byla na programu prohlídka prostor a následně náslechy v hodinách. Po násleších proběhla společná zpětná vazba a ohlédnutí za celým dopolednem. Ředitelé i pedagogové získali praktické tipy a inspiraci pro vlastní školy a pro výuku. 

Zde citujeme odpovědi - nejdříve na otázku - co bylo pro ně na exkurzi nejpřínosnější?

"Sdílení a informace vedení navštívené školy, možnost seznámit se s chodem školy."

"Vidět aplikaci podpůrných opatření v jiné škole, beseda s panem ředitelem, porovnání našich zkušeností s inkluzí se zkušenostmi jiné školy."

"Náslechy v hodinách, srovnání s organizací výuky na jiné škole."

Další otázkou bylo, zda si odnesli nějakou konkrétní inspiraci pro svou školu a zda už něco využili sami ve výuce či v řízení školy? 

"Náměty do výuky, forma motivace pedagogů, způsob zapojení AP a dalšího pg. pracovníka do výuky."

"Nezapomínat na poskytnutí okamžité pozitivní zpětné vazby kolegům."

"Ověřili jsme si, že řadu aktivit pro žáky děláme podobně, inspirací byla práce s pedagogickým týmem (společný duch byl cítit všude)."

"Práce asistenta s učitelem, prezentace školy."

 Exkurze byla řediteli i pedagogy hodnocena kladně a již nyní plánujeme další.