English pronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat

14.05.2019

Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková 

Časová dotace: 8 vyučovacích hodin 

Cvičení, zaměřená na výslovnost, obvykle nepatří k těm populárním, děti nudí, učitele přivádějí do rozpaků. V kurzu jsme si ukázali, že tomu tak vůbec nemusí být!  

  • Podívali jsme se se, jak lze zakomponovat procvičení výslovnosti do každé lekce.
  • Prošli jsme si seznam chybně vyslovovaných slov v angličtině.
  • Naučili jsme se připravovat zábavné hry, které žákům umožní procvičit typické jevy správné výslovnosti (sluchové hry, zvukové labyrinty, obrázkové symboly, manipulace s kartičkami, výslovnostní rozcvička, hry v prostoru i ve skupinách, nácvik rytmu a intonace s říkankami, zábavné rýmování apod.).