S pohádkou to dokážu

06.03.2019

Lektor: Mgr. Sylvie Doláková

V průběhu kurzu jsme se dozvěděli, jak dětem pohádku nabízet a prezentovat, naučit je soustředěně poslouchat a převyprávět text, jak téma pohádky využít pro další jazykové činnosti (rytmus, výslovnost, stavba věty, slovní zásoba, stavba textu), komunikativní činnosti (hry na rozvoj schopnosti reagovat na podnět a rozvíjení dialogu), ale také tematicky zaměřené písničky, říkanky (i logopedické!), pohybové i didaktické hry, náměty na dramatizaci a případně i vystoupení pro rodiče. Dozvíte se, jak dětem zprostředkovat poznávání přírody a života kolem nás z pohledu postav a situací z pohádky, jak učit jednoduché matematické operace od nejjednodušších po složitější - více/méně, větší/menší, sčítání, odčítání, pro pokročilejší žáčky i násobení i dělení., vše na základě námětu pohádky. 

Témata:

V kurzu nám byly představeny soubory aktivit na základě pohádek Na dvorečku na dvorku a O třech prasátkách.