1. zasedání Řídicího výboru

12.06.2019

Ve středu 12. června se uskutečnilo první zasedání Řídicího výboru Místního akčního plánování ve vzdělávání ORP Frenštát pod Radhoštěm II (dále jen MAP II). 

Na setkání byl schválen status a jednací řád Řídicího výboru MAP II. Dále byl schválen komunikační plán pro MAP II. Byly oficiálně ustanoveny pracovní skupiny spolu s jmenováním jejich členů.

Členové Řídicího výboru byli seznámeni také s dosavadním průběhem projektu a s plánem dalších aktivit.